Σε ποιες κατηγορίες πρέπει να ανήκει η ιδέα ή η πρωτοβουλία μου για να συμμετάσχω;

Στο πρόγραμμα DIY for Social Impact μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι με μια ιδέα ή
ήδη υπάρχουσα πρωτοβουλία που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους παρακάτω 8 τομείς:

Ανακαίνιση και αποκατάσταση

Ανακαίνιση και αποκατάσταση κατοικιών που έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας ή φυσικών καταστροφών

Προσβασιμότητα

Προώθηση της προσβασιμότητας ιδιωτικών και δημόσιων χώρων για όλους

Κοινωνικός Τουρισμός

Ανακαίνιση κτιρίων με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης προσφοράς επιλογών κοινωνικού τουρισμού

Ανακύκλωση

Ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης (ιδιαίτερα στους τομείς των κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων)

Τεχνικά Επαγγέλματα

Προώθηση και διευκόλυνση εισόδου σε τεχνικά επαγγέλματα & δεξιότητες

Επιχειρηματικότητα

Προώθηση της επιχειρηματικότητας εκτός αστικών κέντρων μέσω δραστηριοποίησης σε τεχνικά επαγγέλματα και DIY

(Μικρο)Χρηματοδότηση

Δημιουργία καινοτόμων μεθόδων (μικρο)χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες σχετικές με τον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων / DIY

DIY κουλτούρα

Προώθηση της DIY κουλτούρας για μικρούς και μεγάλους

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου μαζί με το μήνυμα σου στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

close-link

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας μαζί με το μήνυμα σας στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

close-link