Κριτήρια Συμμετοχής

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν αρχικά βάσει των παρακάτω κριτηρίων καταλληλότητας για συμμετοχή:

11

Η αίτηση μπορεί να αφορά είτε σε ήδη υφιστάμενη επιχείρηση, είτε σε ιδέα. Σε περίπτωση επιχείρησης, κάθε νομική μορφή είναι δεκτή, αρκεί να μπορεί να καταδειχθεί ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή αμιγώς κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

22

Η έδρα της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Όσες αιτήσεις πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω:

Καινοτομία & δημιουργικότητα

Θετικός κοινωνικός αντίκτυπος

Οικονομική βιωσιμότητα

Δυνατότητα ανάπτυξης

Επιχειρηματική ικανότητα / καταλληλότητα ομάδας

Ηθική

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου μαζί με το μήνυμα σου στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου!

close-link

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας μαζί με το μήνυμα σας στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

close-link